Tel: 02-8035722-3 happypest999@hotmail.com

logo

บริการสำรวจและให้คำปรึกษาfree-header

เมนูหลัก

ติดต่อสอบถาม


9/346 ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

Happy pest control


sidebar-left-banner

Facebook Page

0154112
Visit Today : 22
This Month : 463
This Year : 4854
Total Visit : 154112
Hits Today : 61
Total Hits : 263936

ระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเคมี

ระบบน้ำยา

ระบบนี้ เป็นระบบที่นิยมใช้กัน เหมาะสำหรับใช้ในการป้องกันมากกว่ากำจัด โดยจะใช้เครื่องอัดแรงดันต่ำในการอัดน้ำยาเคมีลงใต้พื้นอาคารเพื่อให้น้ำยาครอบคลุมพื้นดิน ทำให้พื้นดินบริเวณนั้นมีความเป็นพิษ เกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่ได้ และเมื่อปลวกเดินผ่านบริเวณนั้น ปลวกก็จะสัมผัสกับความเป็นพิษติดตัวไปหรือถ้าปลวกมีการกินเข้าไป เมื่อถึงเวลาที่สารออกฤทธิ์ก็จะทำให้ปลวกตายในที่สุด

 

มาตรฐานการกำจัดแมลง

ปลวก

      ระบบน้ำยาเคมี

  • สำรวจ / ตรวจเช็ค พื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อตรวจดูสภาพปัญหาก่อนการทำบริการ

  • กรณีที่มีการวางระบบท่อไว้แล้ว จะทำการอัดน้ำยาลงท่อให้ครบทุกท่อ

  • กรณีที่ไม่มีระบบท่อ จะต้องทำการเจาะพื้นตรงบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น พื้นตรงที่ใกล้กับเสาและพื้นรอบนอกตัวอาคารเป็นระยะๆ ตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดิน เป็นการป้องกันและกำจัดปลวกใต้พื้นอาคาร ( เฉพาะการทำบริการในครั้งแรกเท่านั้น )

  • ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและภายนอก ตามรอยแตก รอยร้าว และบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง

  • หากพบปลวกจะทำการใส่ยาแพร่เชื้อเพื่อกำจัดปลวก

      สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในระบบน้ำยา   :   Fipronil , Bifenthrin , Cypermethrin