Tel: 02-8035722-3 happypest999@hotmail.com

logo

บริการสำรวจและให้คำปรึกษาfree-header

เมนูหลัก

ติดต่อสอบถาม


9/346 ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

Happy pest control


sidebar-left-banner

Facebook Page

0151960
Visit Today : 6
This Month : 478
This Year : 2702
Total Visit : 151960
Hits Today : 122
Total Hits : 257787

มด

มดแดง

ปลวก

มดละเอียด ( มดเหม็น )

ปลวก

มดดำ

……….ชีวิตของมดโดยทั่วไปเริ่มด้วย ราชินี 1 ตัวจะบินออกจากรังพร้อมด้วยมดเพศผู้ตัวอื่นๆจาก รังอื่นๆ ใน บริเวณใกล้เคียง ราชินีจะหาที่สำหรับผสมพันธุ์ โดยปกติจะถูกดึงดูดด้วยวัตถุขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่น ต้นไม้สูงๆ ไม้พุ่มขนาดใหญ่ และยอดเนินเขา บริเวณเหล่านี้จะเป็นที่พบกันสำหรับราชินีและมดเพศผู้ที่มาจากหลายรังเมื่อพบกันราชินีก็จะผสมพันธุ์กับมดเพศผู้1ตัว หรือ 2-3 ตัวขณะยังคงบินอยู่ในอากาศแต่เป็นช่วงสั้นๆหลังจากนั้นก็จะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน ราชินีจะค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างรังลักษณะการค้นหานั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและมีขอบเขตตั้งแต่ยอดไม้จนถึงใต้ดิน ช่วงที่ราชินีค้นหาหรือขณะที่พบพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วราชินีจะกัดปีกหรือสลัดปีกออกเนื่องจากไม่ต้องการใช้แล้วจากนั้นราชินีจะห่อหุ้มตัวเองด้วยปลอกขนาดเล็กๆและวางไข่เป็นกลุ่มเล็กๆราชินียังคงอยู่ในรังกับครอบครัวขณะที่กำลังเจริญเติบโตตัวหนอนที่กำลังเจริญเติบโตจะกินไข่ที่ไม่ได้ผสมซึ่งราชินีจะวางไข่ไว้สำหรับเป็น อาหารโดยเฉพาะมดงานรุ่นที่ 1 จะมีขนาดเล็กกว่ามดงานรุ่นถัดๆ มาเพราะว่าราชินีสามารถจัดเตรียมอาหารในปริมาณที่กำจัดเมื่อเปรียบเทียบกับการหาอาหารของมดงานเมื่อมดงานเป็นตัวเต็มวัยก็จะเริ่มออกจากรังและหาอาหารโดยการจับเหยื่อกลับมาให้ราชินีและครอบครัวที่เพิ่มขึ้นกลุ่มมดพัฒนาขึ้นเพราะว่ามีมดงานตัวเต็มวัยมากขึ้นมดงานรุ่นใหม่ควบคุมดูแลครอบครัวรวมทั้งหาอาหารเพิ่มขึ้นที่ระยะนี้ราชินีจะลดกิจกรรมในการวางไข่และมดงานจะเข้ามารับหน้าที่ทั้งหมดภายในรังราชินียังคงมีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตกลุ่มมดทั่วไปเพราะว่าราชินีจะควบคุมกิจกรรมของมดงานทั้งหมดในรังด้วยการส่งสารเคมีมดส่วนมากสามารถดูดน้ำเลี้ยงจากพืชหรือของเหลวจากแมลงที่ขับถ่ายออกมาได้รวมไปถึงการกัดและกินพืชที่ตายแล้วหรือชิ้นส่วนของสัตว์

 

……….มดงานส่วนใหญ่เป็นพวกตัวห้ำหรือกินซากสัตว์ มดตัวเต็มวัยจะกินอาหารที่เป็นของเหลวโดยสะสมของเหลวจากเหยื่อที่จับได้หรือขณะที่ดูแลพวกเพลี้ยต่างๆและแมลงกลุ่มอื่นๆเหยื่อที่เป็นของแข็งนั้นก็จะนำกลับไปที่รังโดยมดงานตามปกติจะเป็นอาหารของตัวอ่อนมดตัวเต็มวัยที่อยู่ในรังได้แก่ราชินีได้รับอาหารจำนวนมากหรือทั้งหมดจากมดงานที่หาอาหารได้โดยตรงระหว่างที่หาอาหารมดงานจะสะสมของเหลวซึ่งจะเก็บสะสมไว้ที่ส่วนบนของระบบย่อยอาหารเมื่อกลับไปยังรังมดงานเหล่านี้จะสำรอกของเหลวที่สะสมไว้และผ่านเข้าไปยังมดงานตัวอื่นๆ